Naučte se používat Git

Naučte se používat Git – kurzy, novinky a tipy.

Základy Git

Git je bezplatný, otevřený systém pro správu verzí. Původně ho vytvořil Linus Torvald v roce 2005. Na rozdíl od starších centralizovaných systémů pro správu verzí, například SVN nebo CSV, systém Git je distribuovaný: každý vývojář má celou historii repozitáře kódu uloženou místně. Počáteční klonování repozitáře je tak o něco pomalejší, ale následné operace, například commit, blame, diff, merge a log, jsou zásadně rychlejší.

Git má také vynikající podporu pro vytváření větví, provádění merge a přepisování historie repozitáře, což s sebou přineslo mnoho inovativních a výkonných workflowů a nástrojů. Pull requesty jsou jedním z takových oblíbených nástrojů, které týmům umožňují spolupracovat na větvích systému Git a efektivně si vzájemně kontrolovat kód. Git je dnes nejrozšířenějším systémem pro správu verzí na světě a je považován za moderní standard pro vývoj softwaru.

Jak Git funguje

Tady máte základní přehled, jak Git funguje:

  1. Vytvořte „repozitář“ (projekt) pomocí hostovacího nástroje git (třeba Bitbucket)
  2. Zkopírujte (nebo klonujte) repozitář do místního počítače
  3. Přidejte soubor do místního repozitáře a proveďte „commit“ (uložení) změn
  4. Následně proveďte „push“ vašich změn do master branch
  5. Proveďte změnu v souboru pomocí hostovacího nástroje git a proveďte commit
  6. Proveďte „pull“ změn do místního počítače
  7. Vytvořte „branch“ (verzi), udělejte změnu, proveďte commit změny
  8. Otevřete „pull request“ (navržení změn do master branch)
  9. Proveďte „merge“ vaší branch do master branch
Začínáme se systémem Git

Top Posts

Sarah Goff-Dupont
Sarah Goff-Dupont

Five tips for CI-friendly Git repos

Read article
Matt Shelton
Matt Shelton

Git or SVN? How Nuance Healthcare chose a Git branching model?

Read article
Matt Shelton
Matt Shelton

Dealing with Maven dependencies when switching to Git

Read article
See All Articles

Did you know...

Branch

Definice: A branch represents an independent line of development. Branches serve as an abstraction for the edit/stage/commit process discussed in Git Basics, the first module of this series. You can think of them as a way to request a brand new working directory, staging area, and project history. New commits are recorded in the history for the current branch, which results in a fork in the history of the project.

See All References