Close

Vydávejte s o 14% % vyšší frekvencí díky integraci nástrojů Jira a Bitbucket

Týmy, které integrovaly nástroje Jira Software a Bitbucket vydávají verze s o 14 % vyšší frekvencí než týmy, které to neudělaly. Níže se dozvíte, jak konkrétně jim integrace pomáhá s rychlejším vydáváním.

Registrace Jira Software Cloud

Jira Software je vytvořen pro všechny členy vašeho softwarového týmu, abyste mohli plánovat, sledovat a vydávat skvělý software.

Registrace Bitbucket Cloud

Bitbucket je víc než jen nástroj pro správu kódu Git. Bitbucket je místo, kde týmy mohou plánovat projekty, spolupracovat na kódu, testovat a nasazovat.

Vydávejte díky těmto integracím rychleji

Automatické propojení kódu a nástroje Jira

Automaticky propojujte požadavky a udržujte svůj tým v obraze. Vytvářejte větve z požadavků Jira nebo přidávejte klíče požadavků ke commitům, větvím a pull requestům.

Úprava požadavků Jira v nástroji Bitbucket

Získejte ke své práci kontext a dodejte svému týmu aktuální informace, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Zobrazujte, upravujte a komentujte tickety Jira přímo v uživatelském rozhraní nástroje Bitbucket Cloud.

Zobrazení informací o vývoji v nástroji Jira

Vyhodnoťte stav vývoje požadavku Jira mrknutím oka. Zobrazujte si a vytvářejte větve a pull requesty a zobrazujte commity, aniž byste museli opustit nástroj Jira.

Funkce integrace Jira Software

Bitbucket

Alternativy

Zobrazení požadavků Jira v produktu

Úprava požadavků Jira v produktu

Přesunutí požadavků Jira v produktu

Zobrazení větví souvisejících s požadavky v nástroji Jira

Zobrazení commitů souvisejících s požadavky v nástroji Jira

Zobrazení pull requestů souvisejících s požadavky v nástroji Jira

Přesunutí požadavků Jira s chytrými zprávami commitů

Přesunutí požadavků Jira při vytváření commitu

Komentování požadavků Jira se zprávami commitů

Přesunutí požadavků Jira při vytváření větve

Přesunutí požadavků Jira u merge pull requestů

Přesunutí požadavků u zamítnutí pull requestu

Přidání přílohy k požadavku Jira v nástroji Bitbucket

Zobrazení přílohy požadavku Jira v nástroji Bitbucket

Sledování požadavku Jira v nástroji Bitbucket

Vytváření větví u požadavků Jira

Vyžadování klíčů požadavků Jira ve zprávách commitů

Automatické propojení commitů s požadavky Jira

Automatické propojení větví s požadavky Jira

Automatické propojení pull requestů s požadavky Jira

Přesunutí požadavků Jira u názvů pull requestů

Vytváření pull requestů u požadavků Jira

Soulad s certifikací SOC 2 Type II

Integrace s Jira za 30 sekund

Automatické pozvání uživatelů Jira k produktu

Záznam času sledování požadavků Jira se zprávami commitů

Další informace o integraci

Integrace Jira a nástroje Bitbucket právě přešla na novou úroveň

Bitbucket Cloud zvyšuje zabezpečení podnikového cloudu díky zprávě SOC 2 Type II

Změny dokumentů s požadovanými klíči požadavků Jira v nástroji Bitbucket Cloud