Close

Jednoduchost a síla v krásném grafickém uživatelském rozhraní Git

Klient Git zdarma pro Windows a Mac

Nástroj Sourcetree zjednodušuje vaši interakci s repozitáři Git, takže se můžete soustředit na programování. Zobrazte a spravujte své repozitáře prostřednictvím jednoduchého grafického uživatelského rozhraní repozitáře Git.


Prohlížení rozdílů v kódu pomocí aplikace Sourcetree

Jednoduchý pro záčátečníky

Rozlučte se s příkazovým řádkem – zjednodušte pomocí klienta Git řízení distribuovaných verzí a pomozte všem v rychlém rozjezdu.

Powerful for experts

Ideální pro zvýšení produktivity pokročilých uživatelů. Umožňuje kontrolovat sady změn, skrývat a vybírat mezi větvemi apod.

Vizualizace kódu

Pokud něco vidíte, pak tomu věříte. Získejte jediným kliknutím informace o libovolné větvi nebo operaci commit.

Git a Hg ve vašem počítači

Plně vybavené grafické uživatelské rozhraní, které nabízí efektivní, konzistentní proces vývoje a které je připravené k okamžitému použití. Funguje s repozitáři Git a Mercurial.

Prohlížení změn kódu v aplikaci Sourcetree

Provádění operací commit s jistotou

Zobrazte svou práci a provádějte operace push s jistotou. Rozdělte změny do etap a zahazujte je podle souboru, části nebo řádku.

Přidání commitů v aplikaci Sourcetree

Plně vybavený klient

Okno aplikace Git

Nový stav Git

Nenechte si nic ujít. Zachovejte si kontrolu nad svou prací a aktuální přehled o svém kódu.

Zobrazení požadavku

Visualize your progress

S podrobnými diagramy větvení si snáze udržíte přehled o pokrocích vašeho týmu.

Monitor počítače

Git pro Windows a Mac

Ovládněte sílu systémů Git a Mercurial na dvou nejoblíbenějších operačních systémech.

Ikona systému Git

Naučte se správně pracovat se systémem Git

K seznámení se systémem Git využijte naše vyčerpávající kurzy, které probírají vytváření větví, provádění merge a další témata.

Git na dosah ruky

Nejen grafické uživatelské rozhraní Git. Nástroj Sourcetree posouvá schopnosti systému Git do popředí snadno použitelným rozhraním.

Podpora velkých souborů systému Git

Nástroj Sourcetree podporuje rozšíření Git LFS, které týmům umožňuje sledovat rozsáhlé assety na jediném místě.

Model Git-flow připravený k použití

Inteligentní větvení pomocí nástroje Sourcetree a modelu Git-flow, který udržuje čisté repozitáře a zajišťuje efektivní vývoj.

Dílčí moduly

Dílčí moduly usnadňují řízení projektů, jejich závislostí a dalších projektových seskupení.

Místní hledání operací commit

Hledání operací commit, změn souborů a větví přímo z nástroje Sourcetree.

Interaktivní nástroj rebase

Zajistěte čisté a jasné provádění operací commit pomocí interaktivního nástroje rebase v produktu Sourcetree.

Správce vzdálených repozitářů

V jednoduchém uživatelském rozhraní nástroje Sourcetree můžete hledat a klonovat vzdálené repozitáře.

Sourcetree pro Windows Enterprise

Nainstalujte, aktualizujte a spravujte škálovatelný nástroj Sourcetree ve vlastním spravovaném podnikovém prostředí.

Připojení k programu Beta aplikace Sourcetree

Přihlaste se do programu Beta, kde můžete zkoušet nové funkce, poskytovat zpětnou vazbu a komunikovat s týmem Sourcetree.

Bitbucket zlepší vaši produktivitu

Bitbucket je víc než jen nástroj pro správu kódu Git. Bitbucket je místo, kde týmy mohou plánovat projekty, spolupracovat na kódu, testovat a nasazovat. Další informace

Přidání commitů v aplikaci Sourcetree

„Sourcetree je jako kouzlo. Používání klienta místo příkazového řádku usnadňuje přepínání mezi větvemi a udržení přehledu o dění v základu kódu.“

– Micah Sharp, Head of Technology

Grafika megafonu

Blog

Získejte přehled a aktuální informace o všech novinkách a oznámeních k nástroji Sourcetree.

Grafika playbooku

Učení

Chcete-li začít používat nástroj Sourcetree, projděte si tento výukový program. Systém Git a své projekty tak zvládnete během okamžiku.

Krok 1: Vytvořte repozitář Git

As our new Bitbucket space station administrator, you need to be organized. When you make files for your space station, you’ll want to keep them in one place and shareable with teammates, no matter where they are in the universe. With Bitbucket, that means adding everything to a repository. Let’s create one!

Krok 1: Vytvořte repozitář

Repozitář, který vytvoříte v Bitbucketu, bude zpočátku prázdný bez jakéhokoli kódu. To nevadí, protože tam brzy začnete přidávat soubory. Repozitář Bitbucketu bude centrálním repozitářem pro vaše soubory. To znamená, že k němu budou mít přístup i ostatní lidé, kterým udělíte oprávnění. Repozitář také zkopírujete do svého místního systému – díky tomu jej můžete aktualizovat z jednoho repozitáře a poté přesunout dané změny do druhého.

Do the following to create your repository:

 1. Bitbucketu klikněte na  ikonu  +  v globálním postranním panelu a vyberte možnost Repository. V Bitbucketu se zobrazí stránka Create a new repository. Obětujte chvilku a prohlédněte si obsah dialogu. Kromě hodnoty Repository type můžete vše, co na této stránce zadáte, později změnit.
 2. V poli Name zadejte hodnotu BitbucketStationSupplies. Bitbucket tento název použije v URL adrese repozitáře. Pokud má například uživatel the_best repozitář s názvem awesome_repo, bude mít URL adresa repozitáře podobu https://bitbucket.org/the_best/awesome_repo.

 3. Zbytek možností ponechte tak, jak jsou (pokud je nepotřebujete změnit):

  • Access level – ponechte zaškrtnuté pole This is a private repository. Soukromý repozitář je viditelný pouze pro vás a lidi, kteří mají přístup. Pokud pole nebude zaškrtnuté, uvidí váš repozitář všichni.

  • Include a README? – pokud jste svůj účet vytvořili nedávno, je výchozí hodnotou výukový soubor README. Pro účely tohoto výukového programu vyberte jednu z možností Yes. Díky tomu začnete se souborem.

 4. U možnosti Version control systemmůžete vybrat buď Git, nebo Mercurial. Pokud si nejste jistí, kterou vybrat, ponechte možnost Git.

 5. Klikněte na tlačítko Create repository. Bitbucket vytvoří repozitář a zobrazí jeho zdrojovou stránku.

Krok 2: Prozkoumejte nový repozitář

Obětujte chvilku a prozkoumejte repozitář, který jste právě vytvořili. Chcete-li zobrazit dostupné klávesové zkratky, stiskněte na klávesnici tlačítko ?.

Kliknutím na tlačítko + na globálním postranním panelu zobrazíte základní akce repozitáře. Projděte si odkazy v navigačním postranním panelu a poznejte, k čemu jsou. Nezapomeňte na Settings, kde můžete aktualizovat podrobnosti repozitáře a další nastavení. Klikněte na možnost Commits na postranním panelu. Pokud jste zahrnuli soubor README, uvidíte na této stránce jeden commit.

Váš repozitář je soukromý a nikoho jste do něj nepozvali, takže jste jako vlastník repozitáře jediným člověkem, který nyní může vytvářet nebo upravovat jeho obsah.

Krok 2: Zkopírujte repozitář a přidejte soubory

Teď, když máte místo, kde můžete přidávat a sdílet soubory vesmírné stanice, potřebujete způsob, jak je dostat do místního systému. To uděláte tak, že zkopírujete repozitář Bitbucketu do svého systému. Sourcetree označuje kopírování repozitáře jako klonování (cloning). Při klonování repozitáře vytvoříte spojení mezi serverem Bitbucketu a svým místním systémem.

Krok 1: Naklonujte repozitář do svého místního systému

Naklonujte repozitář do svého místního systému pomocí Sourcetree a vyhněte se použití příkazového řádku.

 1. Až budete Bitbucket používat více, budete pravděpodobně pracovat ve více repozitářích. Z toho důvodu je dobrý nápad vytvořit adresář, který bude všechny tyto repozitáře obsahovat. Začněte vytvořením adresáře v místním systému. Nazvěte jej „repos“.
 2. V Bitbucketu přejděte do repozitáře BitbucketStationSupplies.

 3. Klikněte na tlačítko Clone v pravém horním rohu. Bitbucket zobrazí dialog Clone this repository. 

 4. V dialogu Clone this repository klikněte na tlačítko Clone in Sourcetree.

 5. V dialogu Clone New aktualizujte pole Destination Path (cesta k cíli) na hodnotu <místní adresář>/repos/bitbucketstationsupplies. Cesta k cíli odkazuje na adresář se složkou repozitáře, který jste právě vytvořili. Pole Name zůstává stejné s názvem složky repozitáře. 

 6. Klikněte na tlačítko Clone.

Congratulations! You've cloned your repository to your local system.

Krok 2: Vytvořte soubor, přidejte jej místně a proveďte jeho push do Bitbucketu

Až budete mít repozitář v místním systému, můžete začít vytvářet seznam všech zásob, které na své vesmírné stanici potřebujete. Uděláte to tak, že pro zásoby vytvoříte soubor.

Při práci v této sekci se obrázky mohou mírně lišit v závislosti na tom, zda pracujete v repozitáři Git, nebo Mercurial.

 1. Dvakrát klikněte na repozitář bitbucketstationsupplies v Sourcetree a všimněte si, že zde nejsou žádné položky k provedení commitu z místního do vzdáleného repozitáře.

 2. Pomocí textového editoru přidejte následující tři řádky:
  space ice
  cream nerf
  darts telescope light shield

 3. Uložte soubor pod názvem supplies.txt do adresáře bitbucketstationsupplies ve vašem místním systému. Soubor supplies.txt se nyní zobrazuje v Sourcetree, protože jste jej vytvořili ve svém místním repozitáři.

 4. Nyní nastává bod, kdy si připravíte snapshot změn předtím, než provedete jejich commit do oficiální historie. V nabídce možností souboru supplies.txt vyberte možnost Stage file (pro repozitář Git) nebo Add file (pro repozitář Mercurial).

 5. Kliknutím na tlačítko Commit v horní části proveďte commit souboru.

 6. V poli zprávy zadejte hodnotu „Initial commit.“

 7. Klikněte na tlačítko Commit pod polem. Do historie projektu byl proveden commit vašeho nového souboru. 

  Vše, co jste až dosud udělali, se nachází ve vašem místním systému a je v repozitáři Bitbucketu neviditelné – dokud neprovedete push těchto změn do vzdáleného repozitáře Bitbucketu.

 8. V Sourcetree kliknutím na tlačítko Push proveďte push změn potvrzených commitem. Push vám umožní přesunout jeden nebo více commitů do jiného repozitáře, což je pohodlný způsob publikování příspěvků.

 9. Váš další krok v dialogu, který se zobrazí, závisí na tom, zda používáte Git, nebo Mercurial:

  • Git – ve sloupci Push? vyberte větev master. Tím označíte, že chcete provést push této větve do původního repozitáře. Poté klikněte na tlačítko OK.

  • Mercurial – vše je automatické, takže stačí kliknout na tlačítko OK.

 10. V Bitbucketu přejděte do repozitáře BitbucketStationSupplies.

  • Pokud na postranním panelu kliknete na tlačítko Commits, uvidíte svůj commit v repozitáři. Bitbucket zkombinuje všechny vámi provedené změny do tohoto commitu a zobrazí vám jej.

  • Pokud na postranním panelu kliknete na tlačítko Source, uvidíte svůj právě přidaný soubor v repozitáři – supplies.txt .

Krok 3: Proveďte pull změn z repozitáře

Další položkou na seznamu správce vesmírné stanice je vyplnění požadavku na nové zásoby. Nastavíme teď systém, který nám umožní získat zásoby pro naši vesmírnou stanici v Bitbucketu. Stačí už jen trochu víc znalostí Bitbucketu a Sourcetree a vaše vesmírná mise získá podporu na roky dopředu.

Krok 1: Vytvořte v Bitbucketu soubor

Chcete-li přidat soubor požadavku na zásoby, proveďte následující:

 1. V repozitáři BitbucketStationSupplies v Bitbucketu otevřete kliknutím na tlačítko Source zdrojový adresář. Všimněte si, že v adresáři máte pouze jeden soubor, supplies.txt.

  • A. Stránka Source: Kliknutím na odkaz tuto stránku otevřete.

  • B. Výběr Branch: Vyberte větev, kterou chcete zobrazit. 

  • C. Tlačítko More options: Kliknutím otevřete nabídku s dalšími možnostmi, například Add file.

  • D. Oblast Source file: Zobrazte si adresář souborů v Bitbucketu. 

 2. Na stránce Source klikněte na tlačítko More options v pravém horním rohu a v nabídce vyberte možnost Add file. Tlačítko More options se zobrazí až poté, co do repozitáře přidáte alespoň jeden soubor. Otevře se stránka k vytvoření nového souboru (viz následující obrázek).

  • A. Branch s novým souborem: Změňte, pokud chcete přidat soubor k jiné větvi.

  • B. Oblast New file: Přidejte sem obsah svého nového souboru.

 3. Do pole filename zadejte hodnotu supplyrequest.

 4. V seznamu Syntax mode vyberte možnost HTML.  

 5. Přidejte do textové oblasti následující HTML kód: <p>Požadujeme další zásoby. Pošlete nám prosím následující:</p>
  <ul>
  <li>vesmírná zmrzlina</li>
  <li>šipky do pistolí Nerf</li>
  <li>teleskopický světelný štít</li>
  </ul>

 6. Klikněte na tlačítko Commit. Zobrazí se pole Commit message se zprávou: supplyrequest created online with Bitbucket.

 7. Klikněte na tlačítko Commit pod polem zprávy.

Nyní máte v Bitbucketu nový soubor!  Dostanete se na stránku s podrobnostmi commitu, kde si můžete prohlédnout právě provedenou změnu: 

Pokud si chcete zobrazit seznam dosud provedených commitů, klikněte na tlačítko Commits na postranním panelu.

Krok 2: Proveďte pull změn ze vzdáleného repozitáře

Nyní potřebujeme dostat formulář požadavku na zásoby do místního systému. Tento proces je poměrně jednoduchý, v podstatě stačí obrátit push použitý k odeslání souboru supplies.txt do Bitbucketu.

To pull the file into your local repository, do the following:

 1. Otevřete repozitář v Sourcetree a klikněte na tlačítko Pull.

  Zobrazí se vyskakovací okno s informací, že provádíte merge souboru z Bitbucketu do místního repozitáře.

 2. Klikněte zde na tlačítko OK. V Sourcetree se aktualizuje popis souboru, jehož merge jste provedli.

 3. Navigate to your repository folder on your local system and you'll see the file you just added.

Super! Dokončili jste základní workflow DVCS (clone, add, commit, push a pull) mezi Bitbucketem a místním systémem.

Krok 4: Proveďte merge aktualizace pomocí větví Sourcetree

V katalogu mezigalaktického zboží jste narazili na reproduktory, které by se vám ve vaší vesmírné stanici velmi zamlouvaly. Jsou dost velké na to, aby byly slyšet, a dost kvalitní, aby je nulová gravitace nepoškodila. Jediný problém je, že stojí docela dost peněz a oficiálně je na seznam zásob můžete přidat až po schválení.

V mezičase vytvořte větev feature, abyste mohli položku přidat do seznamu požadavků. Až pak získáte schválení, stačí provést merge z větve feature do hlavní větve.

Větve jsou nejmocnější, když pracujete v týmu. Můžete pracovat na vlastní části projektu ve vlastní větvi, provádět pull aktualizací z Bitbucketu a poté – až bude připravena – provést merge veškeré své práce do hlavní větve. Naše dokumentace obsahuje bližší vysvětlení důvodů, proč větve používat.

Krok 1: Vytvořte větev a proveďte změnu

Pojďme vytvořit větev, abychom mohli přidat reproduktory do souboru požadavků na zásoby. I když větve v Gitu a Mercurialu fungují odlišně, v Sourcetree je budete vytvářet podobným způsobem.

 1. V Sourcetree klikněte na tlačítko Branch.
 2. Zobrazí se vyskakovací okno k vytvoření nové větve, které se bude lišit podle toho, zda máte repozitář Git, nebo Mercurial. V poli New Branch nebo Create a new branch zadejte hodnotu wish-list jako název větve.

 3. Klikněte na tlačítko Create Branch nebo OK.

 4.  V Sourcetree klikněte na tlačítko Show in Finder. Otevře se adresář ve vašem systému.

 5. V textovém editoru otevřete soubor supplyrequest ze složky adresáře.

 6. Provedení změny souboru přidáním následující položky do seznamu zásob: 
  <li>antigravitační reproduktory</li>

 7. Uložte soubor.

 8. Otevřete pohled v Sourcetree a všimněte si, že váš repozitář nyní obsahuje změny nepotvrzené commitem.

  Teď už jen provedete stejný postup, jako když jste přidávali soubor supplyrequest a prováděli jeho počáteční commit.

 9. Pokud máte repozitář Git, připravte soubor supplyrequest.txt na commit výběrem položky Stage file v nabídce možností.

 10. Kliknutím na tlačítko Commit v horní části proveďte commit souboru.

 11. V poli zprávy zadejte text „Přidání položky na můj seznam přání.“

 12. Klikněte na tlačítko Commit pod polem. V Sourcetree uvidíte, že byl soubor aktualizován ve větvi wish-list.

Krok 2: Proveďte merge změn souboru z větve

Vaše reproduktory byly schváleny. Nyní nastal čas aktualizovat hlavní seznam zásob položkou ze seznamu přání.

 1. Nejdříve je třeba přepnout se zpět na hlavní větev. Přesuňte kurzor z levé nabídky položek v Sourcetree na pravou stranu popisku Branches, aby se zobrazilo slovo Show.
 2. Až se zobrazí slovo Show, klikněte na něj. Pod nadpisem Branches uvidíte dvě větve daného repozitáře, hlavní větev a větev wish-list. Hlavní větev repozitáře Git se nazývá master. Hlavní větev repozitáře Mercurial se nazývá default.
 3. Dvojitým kliknutím na větev feature (v tomto případě wish-list) se přepněte na danou větev.

 4. Klikněte na tlačítko Merge.

 5. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, zajistěte, aby byl commit ve větvi wish-list zvýrazněn. Označujete, že chcete přidat commit z této větve do hlavní větve.

 6. Pokud máte repozitář Git, zaškrtněte tuto možnost v dolní části: Create a commit even if merge resolved via fast-forward.

 7. Klikněte na tlačítko OK. Aktualizovali jste soubor supplyrequest file v hlavní větvi položkou z větve wish-list. Sourcetree se bude mírně lišit podle toho, zda máte repozitář Git, nebo Mercurial.

 8. Pokud máte repozitář Git, jste hotovi. Pokud máte repozitář Mercurial, všimnete si, že je potřeba provést commit změn. Klikněte na tlačítko Commit v horní části. Výchozí zprávou commitu je popis „Merge“. Ponechte tuto zprávu a pokračujte kliknutím na tlačítko Commit.

Krok 3: Proveďte push změny do Bitbucketu

 1. V Sourcetree kliknutím na tlačítko Push proveďte push změn potvrzených commitem.

 2. V dialogu, který se zobrazí, proveďte kliknutím na tlačítko OK push změn do místního repozitáře.

 3. Klikněte na stránku Overview vašeho repozitáře Bitbucket a všimněte si, že se váš push nachází ve streamu Recent Activity.

 4. Klikněte na tlačítko Commits a uvidíte commit, který jste provedli v místním systému. Všimněte si, že si změna zachovává stejný kód commitu, jaký jste měli v místním systému.

 5. Klikněte na tlačítko Source a poté klikněte na soubor supplyrequest. Uvidíte, že poslední změna souboru má kód commitu, jehož push jste právě provedli.

 6. Kliknutím na seznam historie zobrazíte změny souboru potvrzené commitem, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

Hotovo!

To tedy bylo něco! Možná. Záleží, jestli to porovnáváte se skutečným letem do vesmíru. Teď když už jste blíže seznámeni s Bitbucketem, můžete svou vesmírnou stanici řídit mnohem lépe. Dejte si teď ale pauzu a běžte třeba koukat na hvězdy.

Zajímají vás další informace o Bitbucketu a Sourcetree? Zkuste se pustit do náročného úkolu aktualizace repozitáře kolegy.

Důležitá informace

Chcete-li pokračovat ve stahování tohoto produktu, musíte si přečíst licenční smlouvu k softwaru Atlassian a zásady ochrany osobních informací a oba dokumenty odsouhlasit.

Stáhnout Zrušit